C.12 (Reciclatge) – Operaris en treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i/o equips electromecànics (4h.) – Març 2024 – Vic

Durada:
3h.

Modalitat:
Presencial

Localitat:
Vic

Adreça:
Plaça del Mil·lenari, 2 - 1r ( Mapa)

Inici:
14/03/2024 - 14:00h.

Idioma:
Català
Preu:

80