Higiene alimentària

MODALITAT: Inclou pràctiques

Alguns dels nostres cursos inclouen la realització de pràctiques en entorns laborals, ja sigui utilitzant maquinària o equips de treball, o bé mitjançant simuladors basants en tecnologies de realitat virtual o augmentada.

Actualment no hi ha cap curs amb aquests criteris.