Enginyeria Aplicada a la Prevenció.

Molts aspectes importants de la prevenció de riscos laborals estan estretament vinculats amb l’enginyeria. Entre ells, la seguretat de les màquines i de les instal·lacions, el control del risc d’incendi o explosió, la seguretat en les obres de construcció, el disseny dels llocs de treball, etc.

Tot plegat requereix una visió àmplia, que integri els coneixements del tècnic de prevenció i els de l’enginyer. L’equip de Som Prevenció compta amb professionals amb capacitació i una amplia experiència en ambdues facetes, l’enginyeria i la prevenció.