Identifiquem els riscos i problemes de salut de l’activitat laboral. 

Revisions mèdiques específiques segons els protocols de riscos laborals.
Analítiques específiques segons l’exposició higiènica laboral.

Resolució de consultes vinculades a la salut laboral en general.

Confeccionem els protocols mèdics laborals segons l’activitat desenvolupada mitjançant la valoració de l’avaluació de riscos, visita de l’empresa, enquestes de vigilància de salut laboral…

Som Prevenció SL disposa d’un equip humà amb coneixements per satisfer qualsevol tipus de formació en primers auxilis. L’equip humà de Som Prevenció SL està homologat per la realitzar les formacions de SVB + DEA.

Realització d’estudis epidemiològics.

Realització de campanyes de promoció de la salut:

  • Alcoholisme
  • Vacunacions
  • Riscos cardiovasculars
  • Què és la vigilància de la salut laboral