Primers auxilis

L’objectiu d’aquest curs és proporcionar a l’alumneles pautes d’actuació sanitàries necessàries per atendre “in situ”, i amb la màxima rapidesa i eficàcia, una persona accidentada.
Durada:
2h.

Modalitat:
En línia

Idioma:
Català
Preu:

48 

Descripció

Destinataris

El curs s’adreça a empreses i/o persones que desitgin conèixer els procediments per respondre i actuar de manera ràpida i efectiva davant els accidents laborals.

Temari

  1. Primers auxilis: conceptes bàsics i mètode PAS
  2. Suport Vital Bàsic
  3. Actuacions de primers auxilis

Funcionament del curs i tutories

El curs té una durada de 5 hores i es desenvolupa íntegrament a través d’Internet (e-learning). L’alumne té accés a una aula virtual on disposa dels materials del curs, les activitats d’avaluació i altres recursos d’aprenentatge i comunicació.

L’alumne compta amb el suport permanent de tutors experts, amb els quals podrà intercanviar opinions i consultar qualsevol dubte que se li presenti.

Titulació

Quan es finalitzi el curs i superi les activitats d’avaluació establertes pels docents, l’alumne obtindrà un certificat de la formació rebuda, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.