Bàsic de prevenció de riscos laborals (50h)

L’objectiu d’aquest curs és proporcionar a l’alumne els coneixements tècnics necessaris segons la llei de prevenció de riscos laborals 31/1995, 8 de novembre, per al desplegament de les tasques i funcions assignades al responsable de prevenció de riscos i salut laboral de nivell bàsic de l’empresa.
Durada:
50h.

Modalitat:
En línia

Idioma:
Català
Preu:

280 

Descripció

Destinataris

El curs s’adreça a empreses i persones que necessiten els coneixements bàsics sobre riscos laborals per desenvolupar o supervisar en l’àmbit del treball un conjunt d’activitats de prevenció.

Qui ha de realitzar les 50?

Totes aquelles persones l’activitat de les quals estigui inclosa en l’annex I del RD 39/1997 de 17 de gener.  

Programa

D’acord amb allò que estableix l’Annex IV del Reglament de prevenció, aprovat mitjançant RD 39/1997, de 7 de gener, el programa del curs s’estructura en els següents apartats:

  • Tema 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • Tema 2. Riscos generals i la seva prevenció.
  • Tema 3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa.
  • Tema 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
  • Tema 5. Primers auxilis.

Funcionament del curs

El curs es desenvolupa a través d’Internet. L’alumne accedeix a una aula virtual on disposa dels materials del curs, les activitats d’avaluació i altres recursos d’aprenentatge i comunicació. Cada capítol està format per una part teòrica i una d’exercicis d’auto comprovació, així com d’un cas pràctic. Els alumnes tindran a la seva disposició un expert les 24 hores del dia, amb el que podran intercanviar opinions i consultar qualsevol dubte que se’ls presenti.

Titulació

Un cop finalitzat el curs, l’alumne podrà obtenir, mitjançant un formulari d’avaluació contrastat per l’expert, un certificat de coneixements, segons la Llei de Riscos Laborals 31/1995, de 8 de novembre.