Postgrau en Qualitat i Seguretat Alimentària: Sistema APPCC

El Postgrau en qualitat i seguretat alimentària: sistema APPCC és un títol propi de la Universitat de Vic. Té per objectiu que els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics que els capacitin per al disseny, desenvolupament i aplicació del sistema APPCC en els diferents sectors de la indústria alimentària i la seva integració dins de la gestió de l’empresa.
Crèdits:
30ECTS

Modalitat:
En línia

Idioma:
CatalàCastellà
Títol:
Preu:

1.350 

Descripció

Destinataris

El curs s’adreça a titulats universitaris, professionals del sector alimentari, responsables de qualitat, formadors en seguretat alimentària, auditors de sistemes de qualitat, assessors d’empreses, integrants de l’equip de seguretat alimentària i tècnics de l’administració.

Temari

 1. Fonaments de la seguretat alimentària.
 2. La gestió de la seguretat alimentària.
 3. Planificació i etapes preliminars del sistema APPCC.
 4. Estudi i implantació del sistema APPCC.
 5. Perill alimentari I: contaminants biològics.
 6. Perill alimentari II: contaminants químics.
 7. Perill alimentari III: contaminants físics, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
 8. La gestió de la prevenció: formació.
 9. La gestió de la prevenció: disseny de plans de traçabilitat.
 10. La gestió de la prevenció: procés.
 11. Sistemes de verificació.
 12. Qualitat alimentària.

Metodologia i tutories

El curs es realitza íntegrament a través d’Internet (e-learning). L’alumne accedeix a una aula virtual, on disposa dels materials del curs, les activitats d’avaluació i altres recursos d’aprenentatge i comunicació.

L’alumne compta amb el suport permanent de tutors i experts amb els quals podrà intercanviar opinions i consultar qualsevol dubte.

Sistema d’avaluació

El sistema d’avaluació és continu. No cal realitzar un examen final, ja que a cada capítol s’ha de realitzar i superar amb èxit un cas pràctic i un test d’avaluació.

Titulació

Un cop superat el procés d’avaluació, la Universitat de Vic * expedirá la titulació universitària de Postgrau en Qualitat i Seguretat Alimentària: Sistema APPPCC (títol propi de la Universitat de Vic, expedit segons l’article 34.3 de la Llei Orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d’Universitats.)

* Els alumnes sense titulació universitària obtindran el títol de Curs d’Extensió Universitària.