Prevenció de riscos específics: plataformes elevadores (online)

Durada:
4h.

Modalitat:
En línia


Idioma:
CatalàCastellà
Preu:

45 

L’objectiu d’aquest curs és proporcionar a l’alumne els coneixements tècnics necessaris per desenvolupar les seves tasques d’acord amb la Llei de prevenció de Riscos Laborals 31/1995, de 8 de novembre, i a la normativa específica que regula la seva activitat laboral.

Detalls

Destinataris

El curs s’adreça a persones que desenvolupen la seva activitat laboral com a conductors de plataformes elevadores. Aquestes necessiten una formació específica en prevenció de riscos de l’activitat que realitzen.

Temari

  1. La prevenció de riscos per als conductors de plataformes elevadores.
  2. Tipus de plataformes.
  3. Manteniment.
  4. Maneig de plataformes elevadores i regles de seguretat.

Funcionament del curs i tutories

El curs té una durada de 4 hores i es realitza íntegrament a través d’internet. L’alumne té accés a una aula virtual on disposa dels materials del curs, les activitats d’avaluació i altres recursos d’aprenentatge i comunicació.

L’alumne compta amb el suport permanent de tutors experts, amb els quals podrà intercanviar opinions i consultar qualsevol dubte que se li presenti.

Titulació

Quan es finalitzi el curs i superi les activitats d’avaluació establertes pels docents, l’alumne obtindrà un certificat de la formació rebuda, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.