Prevenció de riscos específics: ponts grua (amb pràctiques)

L’objectiu d’aquest curs és proporcionar a l’alumne els coneixements tècnics necessaris per desenvolupar les seves tasques d’acord amb la Llei de prevenció de Riscos Laborals 31/1995, de 8 de novembre, i a la normativa específica que regula la seva activitat laboral.

Modalitat:
SemipresencialInclou pràctiques

Idioma:
Català
Preu:
Trieu una durada per veure el preu

Descripció

Destinataris

El curs s’adreça a persones que desenvolupen la seva activitat laboral com a conductors de carretons elevadors. Aquestes necessiten una formació específica en prevenció de riscos de l’activitat que realitzen.

Temari

  1. La prevenció de riscos per als conductors de ponts grua.
  2. Tipus de ponts grua.
  3. Manteniment.
  4. Maneig de ponts grua i regles de seguretat.
  5. Pràctiques

Funcionament del curs i tutories

El curs té una durada de 6 hores. La part teòrica es realitza on-line i les pràctiques són presencials. L’alumne té accés a una aula virtual on disposa dels materials del curs, les activitats d’avaluació i altres recursos d’aprenentatge i comunicació.

L’alumne compta amb el suport permanent de tutors experts, amb els quals podrà intercanviar opinions i consultar qualsevol dubte que se li presenti.

Titulació

Quan es finalitzi el curs i superi les activitats d’avaluació establertes pels docents, l’alumne obtindrà un certificat de la formació rebuda, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Informació addicional

Durada

, ,