Tècnic en seguretat alimentària: prerrequisits APPCC

L’objectiu del curs és donar a conèixer com s’implementen els prerrequisits en l’empresa, estudiar els diferents plans de control: la formació, la neteja i desinfecció, el control de l’aigua, la traçabilitat, el control de proveïdors, les instal·lacions i manteniment, el control de plagues, entre d’altres.
Durada:
150h.

Modalitat:
En línia

Idioma:
Català
Preu:

800 

Descripció

Destinataris

El curs s’adreça a professionals del sector alimentari, responsables de qualitat, assessors d’empreses, integrants de l’equip de seguretat alimentària i tècnics de l’Administració.

Temari

Capítol 1. Introducció al sistema APPCC 

 • Aspectes generals del sistema APPCC
 • Disseny del sistema APPCC
 • Desenvolupament del sistema APPCC

Capítol 2. Bones pràctiques i pla de formació

 • Pràctiques correctes d’higiene: prerrequisits
 • El Pla de formació en seguretat alimentària i capacitació
 • Anàlisi de les necessitats formatives
 • Disseny i concreció de les accions de formació
 • Desenvolupament de la formació
 • Comprovació i registres del Pla de formació
 • Bones pràctiques de manipulació (BPM)
 • Model del Pla de formació

Capítol 3. La gestió de la prevenció en el procés

 • Pla de control de l’aigua
 • Pla de neteja i desinfecció
 • Pla de control de plagues i animals indesitjables
 • Pla de control de proveïdors
 • Pla de manteniment i calibratge
 • Pla de control de residus i subproductes
 • Pla de control d’al·lèrges i intoleràncies alimentàries
 • Pla de control de temperatures

Capítol 4. La gestió de la prevenció: disseny de plans de traçabilitat

 • Traçabilitat: eines de gestió per a la seguretat alimentària
 • Marc legal de la Traçabilitat. Responsabilitats
 • El Pla de traçabilitat
 • Model de Pla de traçabilitat

Funcionament i tutories

El curs es realitza íntegrament a través d’internet. L’alumne accedeix a una aula virtual en la que disposa dels materials del curs, les activitats d’avaluació, els mitjans de contacte amb el tutor i la resta de participantes del curs, i altres recursos per ampliar informació i ajudar-lo en el seu procés d’aprenentatge (glossaris, bibliografia, bases de dades, enllaços…).

Els alumnes tindran a la seva disposició un expert amb el que podran intercanviar opinions i consultar qualsevol dubte que se’ls presenti.

El sistema d’avaluació és continu, no cal realitzar un examen final ja que en cada capítol s’ha de superar un cas pràctic i un test d’avaluació.

Titulació

Els alumnes que superin el procés d’avaluació obtindran el diploma acreditatiu de la realització del curs de TÈCNIC EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA: PRERREQUISITS APPCC (150h.)