Norma ISO 9001 de Gestió de la qualitat

Hi ha moltes maneres d’implantar un sistema de gestió de la qualitat. Un dels principals reptes que ha d’afrontar tota organització en aquesta matèria consisteix a trobar el camí que més s’ajusti a les seves característiques i necessitats. Un rigorós estudi dels processos que es desenvolupen en l’organització és la base per iniciar un procés d’implantació amb garanties d’èxit. El suport i assessorament d’experts poden re sultar molt valuosos a les primeres fases del projecte.
En qualsevol cas, si es planifica i implanta un sistema que abordi els processos identificats basant-se en la ISO 9001:2008, encara que al principi no sigui perfecte, amb les revisions per
la direcció i les accions correctives i preventives adequades, en poc temps anirá esdevenint molt més eficaç.
Si s’utilitza la norma ISO 9004 i qualsevol dels models d’excel·lència (EFQM, per exemple) com a orientació per a la millora més enllà dels requisits mínims d’ISO 9001:2008, llavors
l’organització estarà en bon camí per obtenir un exercici excepcional.
Durada:
40h.

Modalitat:
En línia

Idioma:
CatalàCastellà
Preu:

350 

Descripció

Objectius del curs:

  • Analitzar quines són les condicions òptimes, i quins els principals obstacles a vèncer, per procedir al disseny i implantació d’un sistema de gestió de la qualitat en una organització.
  • Comprendre i saber dur a terme les etapes de planificació, desenvolupament, implantació i revisió d’un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2008.

Temari

  1. Qüestions prèvies a la implantació.
  2. Documentació del sistema de gestió de la qualitat.
  3. Responsabilitats de la direcció.
  4. Gestió de recursos.
  5. Ralizaticó del producte.
  6. Mesurament, anàlisi i millora.
  7. Auditoria del sistema de gestió de la qualitat.
  8. Certificció de la ISO 9001.