Norma ISO 9001 de Gestió de la qualitat

Durada:
40h.

Modalitat:
En línia


Idioma:
CatalàCastellà
Preu:

350 

Hi ha moltes maneres d’implantar un sistema de gestió de la qualitat. Un dels principals reptes que ha d’afrontar tota organització en aquesta matèria consisteix a trobar el camí que més s’ajusti a les seves característiques i necessitats. Un rigorós estudi dels processos que es desenvolupen en l’organització és la base per iniciar un procés d’implantació amb garanties d’èxit. El suport i assessorament d’experts poden re sultar molt valuosos a les primeres fases del projecte.
En qualsevol cas, si es planifica i implanta un sistema que abordi els processos identificats basant-se en la ISO 9001:2008, encara que al principi no sigui perfecte, amb les revisions per
la direcció i les accions correctives i preventives adequades, en poc temps anirá esdevenint molt més eficaç.
Si s’utilitza la norma ISO 9004 i qualsevol dels models d’excel·lència (EFQM, per exemple) com a orientació per a la millora més enllà dels requisits mínims d’ISO 9001:2008, llavors
l’organització estarà en bon camí per obtenir un exercici excepcional.

Detalls

Objectius del curs:

  • Analitzar quines són les condicions òptimes, i quins els principals obstacles a vèncer, per procedir al disseny i implantació d’un sistema de gestió de la qualitat en una organització.
  • Comprendre i saber dur a terme les etapes de planificació, desenvolupament, implantació i revisió d’un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001:2008.

Temari

  1. Qüestions prèvies a la implantació.
  2. Documentació del sistema de gestió de la qualitat.
  3. Responsabilitats de la direcció.
  4. Gestió de recursos.
  5. Ralizaticó del producte.
  6. Mesurament, anàlisi i millora.
  7. Auditoria del sistema de gestió de la qualitat.
  8. Certificció de la ISO 9001.