Sistemes de gestió ambiental: ISO 14001 i Reglament EMAS

L’objectiu del curs és capacitar els alumnes per al disseny i la implantació de sistemes de gestió ambiental, segons la norma ISO 14001 o el Reglament Europeu EMAS III. També s’estudien els procediments per integrar el sistema de gestió ambiental amb la resta de sistemes de gestió implantats en l’organització: qualitat, prevenció de riscos laborals, etc.
Durada:
40h.

Modalitat:
En línia

Idioma:
CatalàCastellà
Preu:

300 

Descripció

Temari

  1. Introducció als sistemes de gestió ambiental (SGA)
  2. Requisits d’implantació d’un SGA (ISO 14001 o EMAS II)
  3. Planificació d’un SGA. Identificació i avaluació d’aspectes ambientals
  4. Planificació: establiment d’objectius i metes. Programa de gestió ambiental
  5. Implantació: estructura i responsabilitats. Control operacional
  6. Comprovació i accions correctores. No-conformitats
  7. Auditories ambientals
  8. Integració amb altres sistemes de gestió (qualitat ISO 9001, seguretat alimentària APPCC, prevenció de riscos laborals)