Prevenció d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (10h)

Les al·lèrgies i intoleràncies causades per determinats aliments són un problema de salut cada vegada més important. Encara afecten una minoria de consumidors, la prevalença d’aquestes malalties tendeix a augmentar. Els seus símptomes van des de molèsties lleus i puntuals fins afeccions cròniques o reaccions agudes que poden arribar a ser mortals. La forma més eficaç de prevenir les al·lèrgies i intoleràncies consisteix a excloure de la dieta de les persones sensibles aquells augments que les provoquen. La indústria alimentària ha de donar resposta a aquesta problemàtica. D’una banda, facilitant al consumidor una informació completa i veraç sobre els components de l’aliment per mitjà d’un correcte etiquetatge del producte o altres vies d’informació, seguint els criteris que estableix la legislació vigent. I, d’altra banda, implantant les mesures necessàries per prevenir possibles contaminacions creuades en qualsevol punt del procés d’elaboració.
Durada:
10h.

Modalitat:
En línia

Idioma:
CatalàCastellano
Preu:

120 

Descripció

Destinataris

El curs s’adreça a manipuladors d’aliments que treballen en establiments on cal prevenir la presència d’al·lèrgens i substàncies que provoquen intoleràncies alimentàries en els productes que elaboren.

Objectius

Les persones que superin el curs estaran capacitades per:

  • Conèixer les característiques de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries, i els aliments que poden provocar-les.
  • Aplicar mesures de prevenció d’al·lèrgies intoleràncies durant la manipulació d’aliments.
  • Conèixer els requisits en matèria d’informació i etiquetatge dels productes pel que fa a la presència o absència d’al·lèrgens o substàncies causants d’intoleràncies.

Temari

  1. Qué es una alergia y una intolerancia alimentaria
  2. Principals aliments que causen al·lèrgies i intoleràncies
  3. Actuació bàsica en cas d’al·lèrgia i intolerància
  4. Gestió d’al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies