Prevenció de riscos específics en forns de pa i pastisseries

L’objectiu d’aquest curs és proporcionar a l’alumne els coneixements tècnics necessaris per desenvolupar les seves tasques d’acord amb la Llei de prevenció de Riscos Laborals 31/1995, de 8 de novembre, i a la normativa específica que regula la seva activitat laboral.

Modalitat:
En línia

Idioma:
Català
Preu:
Trieu una durada per veure el preu

Descripció

Destinataris

El curs s’adreça a persones que requereixen una formació específica en prevenció dels riscos associats a l’activitat que realitzen.

Temari

  1. Introducció a la prevenció de riscos laborals
  2. Riscos de seguretat
  3. Riscos higiènics
  4. Riscos ergonòmics
  5. Riscos psicosocials

Funcionament del curs i tutories

El curs a través d’Internet (e-learning). L’alumne té accés a una aula virtual on disposa dels materials del curs, les activitats d’avaluació i altres recursos d’aprenentatge i comunicació.

L’alumne compta amb el suport permanent de tutors experts, amb els quals podrà intercanviar opinions i consultar qualsevol dubte que se li presenti.

Titulació

Quan es finalitzi el curs i superi les activitats d’avaluació establertes pels docents, l’alumne obtindrà un certificat de la formació rebuda, d’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Informació addicional

Durada

,