C.12 (Reciclatge) – Operaris en treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i/o equips electromecànics (4h)

Operaris en treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i/o equips electromecànics.
Durada:
4h.

Modalitat:
Presencial

Idioma:
Català
L'organització es reserva la possibilitat de suspendre el curs si no s'arriba a un nombre mínim d'inscripcions.

Descripció

CONVOCATÒRIES

Actualment no hi ha convocatòries d'aquesta formació.