Disseny i aplicació de plans de traçabilitat

L’objectiu del curs és descriure com s’implementa la traçabilitat a l’empresa, estudiar els diferentssistemes de traçabilitat  i identificació, conèixer les característiques generals de l’etiquetatgede productes alimentaris, establir els requisits específics d’etiquetatge de determinats productes, citar les noves tecnologies que es presenten com a potents eines que poden millorar els sistemes de traçabilitat i de seguretat alimentària i estudiar com es gestiona unasituació de crisi alimentària.
Durada:
50h.

Modalitat:
En línia

Idioma:
Català
Preu:

400 

Descripció

Destinataris

El curs s’adreça a titulats universitaris, professionals del sector alimentari, responsables de qualitat, formadors en seguretat alimentària, auditors de sistemes de qualitat, assessors d’empreses, integrants de l’equip de seguretat alimentària i tècnics de l’administració.

Temari

  1. Tema 1. Traçabilitat: eina de gestió per a la seguretat alimentària.
  2. Tema 2. Marc legal de la traçabilitat. Responsabilitats.
  3. Tema 3. El Pla de traçabilitat
  4. Tema 4. Etiquetatge dels aliments: legislació horitzontal.
  5. Tema 5. Etiquetatge dels aliments: legislació vertical.
  6. Tema 6. Aplicació de les noves tecnologies a la identificació i traçabilitat de productes
  7. Tema 7. La Gestió de crisi
  8. Annex I. Model de Pla de traçabilitat
  9. Annex II. Relació de normes d’tiquetatge.
  10. Annex III. Model de Pla de gestió de crisi.

Funcionament del curs i tutories

El curs es desenvolupa íntegrament a través d’internet (e-learning). L’alumne té accés a una aula virtual on disposa dels materials del curs, les activitats d’avaluació i altres recursos d’aprenentatge. Compta també amb el suport permanent de tutors experts, amb els quals podran intercanviar opinions i consultar qualsevol dubte que se’ls presenti.

Avaluació

El sistema d’avaluació és continu, no havent de realitzar un examen final, ja que en cada capítol s’ha de realitzar i superar amb èxit, un cas pràctic i un test d’avaluació.