Etiquetatge de productes alimentaris a la Unió Europea

Donar a conèixer la normativa que regula l’etiquetatge dels productes alimentaris en l’àmbit Europeu en relació a la legislació vigent sobre la informació que cal oferir al consumidor així com altres disposicions de caire horitzontal. Aquest curs permetrà conèixer a l’estudiant una perspectiva global, didàctica i molt específica de l’etiquetatge aplicable a les empreses alimentàries des d’una vessant pràctica amb exemples concrets.
Durada:
50h.

Modalitat:
En línia

Idioma:
Català
Preu:

350 

Descripció

Destinataris

Directors d’empresa alimentària, responsables de qualitat i de producció, professionals i tècnics del sector alimentari.

Temari

1. Fonaments de l’etiquetatge

1.1 L’etiquetatge a Europa
1.2 El perquè de l’etiquetatge
1.3 El consumidor com a referència
1.4 Coordinació entre operadors alimentaris
1.5 El paper de l’autoritat sanitària
1.6 La responsabilitat compartida

2. La informació que cal oferir al consumidor

2.1 Estructura del nou Reglament 1169/2011 d’informació al consumidor
2.2 Llista de mencions obligatòries
2.3 Mencions obligatòries addicionals o tipus específics d’aliments
2.4 Disponibilitat i col·locació de la informació alimentària obligatòria
2.5 Presentació de les mencions obligatòries
2.6 Venda a distància
2.7 Requisits lingüístics
2.8 Omissió de determinades mencions obligatòries
2.9 Normes detallades

3.  Marc específic de l’etiquetatge a Europa

3.1 Productes ultracongelats
3.2 Intolerància al gluten
3.3 Indicació del lot
3.4 Protecció geogràfica
3.5 Productes ecològics
3.6 Propietats nutritives i saludables dels aliments
3.7 Productes dietètics i especials
3.8 Additius i aromes
3.9 Organismes modificats genèticament
3.10 Radiacions ionitzants

3.  Cas pràctic

Metodologia

  • Formació on line. Integrat per 3 capítols.
  • L’estudiant disposa de tutor personal durant tot el curs.
  • Cada capítol està format per un exercici test de 25 preguntes i caldrà resoldre un únic exercici pràctic. Per resoldre el test  caldrà respondre correctament 13 preguntes.
  • Caldrà obtenir una puntuació de 5 sobre 10 per aprovar el cas pràctic. Una vegada aprovat el curs l’estudiant obté un diploma acreditatiu.

Funcionament del curs i tutories

El sistema d’avaluació és continu, no havent de realitzar un examen final, ja que en cada capítol s’ha de realitzar i superar amb èxit, un cas pràctic i un test d’avaluació.