Gestió d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (60h)

Les al·lèrgies i intoleràncies causades per determinats aliments són un problema de salut cada vegada més important. Encara afecten una minoria de consumidors, la prevalença d’aquestes malalties tendeix a augmentar. Els seus símptomes van des de molèsties lleus i puntuals fins afeccions cròniques o reaccions agudes que poden arribar a ser mortals. La forma més eficaç de prevenir les al·lèrgies i intoleràncies consisteix a excloure de la dieta de les persones sensibles aquells augments que les provoquen. La indústria alimentària ha de donar resposta a aquesta problemàtica gestionant de forma eficient tots aquells aspectes relacionats amb les substàncies que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies. Aquesta gestió ha d’integrar-se en els plans d’autocontrol de l’empresa i ha de satisfer dos objectius fonamentals. D’una banda, facilitar al consumidor una informació completa i veraç sobre els components de l’aliment per mitjà d’un correcte etiquetatge del producte o altres vies d’informació, seguint els criteris que estableix la legislació vigent. I, d’altra banda, implantar les mesures necessàries per prevenir possibles contaminacions creuades en qualsevol punt del procés d’elaboració.
Durada:
60h.

Modalitat:
En línia

Idioma:
CatalàCastellà
Preu:

520 

Descripció

Destinataris

El curs s’adreça a responsables de qualitat o responsables de seguretat alimentària que hagin de dissenyar i gestionar plans de control en empreses de qualsevol sector alimentari on els al·lèrgens i les substàncies que causen intoleràncies siguin un factor de risc.

Objetius

Les persones que superin el curs estaran capacitades per:

 • Conèixer les característiques de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries, i els aliments que poden provocar-les.
 • Integrar la gestió d’al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies a les activitats d’autocontrol d’una empresa o establiment de qualsevol sector alimentari.
 • Dirigir i coordinar la gestió dels diferents aspectes implicats en el control d’al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies.
 • Dissenyar i implantar un pla de control d’al·lèrgens i substàncies que causen intoleràncies.
 • Dominar els requisits legals en matèria d’etiquetatge i les altres vies d’informació del consumidor.
 • Conèixer els mètodes analítics per a la detecció de substàncies de risc i els procediments d’actuació en cas d’alerta alimentària o altres incidències.

Temari

 1. Marc normatiu de la seguretat alimentària
 2. Què és una al·lèrgia i una intolerància alimentària
  1. Principals aliments implicats
 3. Actuació bàsica en cas d’al·lèrgia i intolerància
  1. Diagnòstic i tractament
  2. Actuació davant de reaccions al·lèrgiques
  3. Alertes alimentàries
 4. Gestió d’al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies
  1. La contaminació creuada
  2. Rols en la gestió dels al·lèrgens i substàncies causants d’intoleràncies
  3. Requisits legals
  4. Control de matèries primeres
  5. Disseny i formulació de productes
  6. Requisits de les instal·lacions, equips i processos
  7. Procediments de neteja
  8. Formació i capacitació del personal
  9. Informació i etiquetatge del producte
 5. Eines de control de les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
  1. Anàlisi de perills i punts de control crític
  2. La gestió a través dels plans de control
  3. Pla de control d’al·lèrgens i substàncies que causen intolerància
  4. Comunicació d’alertes
  5. Mètodes analítics
  6. Anàlisi d’incidències i proposta de mesures correctores