Certificacions

Actualment, davant un mercat cada vegada més globalitzat, les empreses han d’adoptar sistemes de gestió basats en la qualitat i la seguretat alimentària. Qualitat és sinònim de bona gestió empresarial i això suposa una sèrie de beneficis per a l’empresa com centrar-se en els objectius del negoci i en les expectatives del client, millorar la coordinació entre els diferents departaments i assegurar la productivitat.

Les necessitats de l’empresa alimentària

Avui en dia, el sector de la indústria alimentària està marcat per un gran progrés tecnològic, per una societat de consumidors cada dia més informats i sensibilitzats, així com pels últims successos relatius a la seguretat alimentària. Aquests factors fan imprescindible que el control dels aliments, des de les matèries primeres fins al producte final, es realitzi mitjançant un sistema de gestió i que el compliment garanteixi al consumidor la qualitat i seguretat dels productes.

L’absència d’una norma de referència internacional sobre requisits per assegurar la qualitat i seguretat dels aliments, ha donat lloc al desenvolupament de diferents propostes que sorgeixen dels diferents integrants de la cadena alimentària (associacions de distribuïdors i grans superfícies, associacions de fabricants, administració pública), que pretenen prendre totes les precaucions raonables per comercialitzar un producte segur.

Els principals estàndards de seguretat alimentària actualment són la norma BRC, IFS i FSSC 22000.

Principals característiques de les normes

BRC: La norma BRC (British Retail Consortium) és un sistema de seguretat alimentària desenvolupat per la distribució minorista britànica. Va sorgir per la necessitat de disposar d’una norma uniforme de qualitat i seguretat alimentària per fer front a les creixents exigències del  mercat. Entre aquestes, es troben les demandes dels consumidors, l’increment dels requisits legals, la responsabilitat cada vegada més gran dels distribuïdors, o la globalització del subministrament de productes.

IFS: La norma IFS (de l’anglès, International Featured Standard) és un sistema de seguretat alimentària reconegut a nivell internacional, que vetlla de manera permanent per assegurar i millorar la seguretat alimentària dels productes destinats al consumidor. Per a això, té per objecte permetre l’avaluació de la seguretat dels proveïdors d’aliments i sistemes de qualitat, d’acord amb un criteri uniforme.

La norma IFS fa possible complir amb tots els requisits legals en matèria de seguretat alimentària. També aporta normes comunes i transparents per a tots els proveïdors.

FSSC 22000: La norma ISO 22000 juntament amb el PAS 220 publicat per la British Standards Institution conflueix en la publicació de la norma FSSC 22000 (Food Safety System Certification).  Aquesta norma conté un sistema de gestió internacionalment reconegut i molt complet, i l’integra amb elements fonamentals per a la seguretat alimentària, com les bones pràctiques de fabricació o el sistema APPCC.

Assessorament de SOM PREVENCIÓ

Som Prevenció disposa de tècnics amb experiència en la certificació d’aquestes normes  i té establert un sistema de treball rigorós que té en compte:

  • Visites a l’empresa per tal de conèixer els processos i el funcionament
  • Auditories internes en base a cada norma
  • Fer propostes de millora
  • Preparació de la documentació
  • Contacte amb l’empresa certificadora
  • Acompanyament en l’auditoria segons norma
  • Tancament de les no conformitats i propostes de millora