Productes ecològics

Un producte ecològic es podria definir com un producte que ha estat elaborat a partir de tècniques agràries  respectuoses amb el medi ambient respectant el sòl, utilitzant recursos renovables, mantenint la variabilitat genètica i passant per l’exclusió en la utilització   de l’ús de productes químics, plaguicides i antibiòtics entre d’altres paràmetres.

El Consell Català de Producció Agrària Ecològica

El CCPAE són les inicials de Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i és l’autoritat de control a Catalunya en relació a la certificació de productes ecològics. La seva funció és auditar i certificar que els productes agroalimentaris que es produeixen a casa nostra compleixen amb els requisits normatius.

Allò que marca l’actual Reglament 834/2007 sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics el qual dóna els paràmetres per a les diferents tipologies i sectors de l’empresa alimentària.

La demanda de productes ecològics

Actualment i degut a l’augment de la demanda de productes ecològics davant un consumidor cada vegada més exigent, les empreses, ja siguin en l’àmbit de la producció primària o de la transformació, opten per certificar-se per donar un valor afegit als seus productes. Aquesta certificació permet també, obrir-se a nous mercats.

Assessorament de SOM PREVENCIÓ

Som Prevenció disposa de tècnics amb una àmplia experiència en la certificació de productes ecològics en diferents empreses i sectors tramitant la documentació necessària (memòria, registres i altres documents) i acompanyant a les empreses en l’auditoria inicial i de renovació per part del Consell Català. El funcionament de BTC-CES és a partir de les visites in situ a les empreses per adaptar la documentació a les seves necessitats.