Legislació alimentària

Segons definició de la FAO i la OMS, la legislació alimentària és “el cos legislatiu d’un país que regula la producció, manipulació, comercialització i control dels aliments”.

En vista del desenvolupament tècnic i la creixent possibilitat de fraus i adulteracions, ha de ser dissenyada en primer lloc per protegir la salut dels consumidors, per protegir contra el frau i les pràctiques deshonestes, i per promoure unes pràctiques justes en el  comerç.

Així doncs podríem definir els dos objectius principals de la legislació alimentària com l’assegurament de la protecció de la salut del consumidor i la protecció del consumidor  davant el frau.

Actualització i seguiment de la legislació

La legislació que cal complir actualment és complexa i les empreses tenen l’obligació d’estar al dia dels canvis que van sortint per tal d’adaptar-se a les modificacions, ampliacions o normativa nova. No només cal pensar en la normativa general (anomenada legislació horitzontal) sinó que també cal tenir present la normativa més específica (anomenada legislació vertical) i que afecta a sectors i productes concrets.

Adaptar-se a aquestes normes no ha de ser un impediment per a les empreses sinó més aviat una forma d’assegurar el client i consumidor, demostrant que es compleix exhaustivament amb la legislació.

Podem trobar legislació que regula la higiene de les instal·lacions, el procés, paràmetres microbiològics, additius, etiquetatge, normes de qualitat per a alguns productes etc.

Assessorament de SOM PREVENCIÓ

Som Prevenció disposa de tècnics especialistes en diversos camps relacionats amb la legislació de seguretat alimentària. Per tal de ser rigorosos, es porten a terme diverses actuacions:

  • Es disposa de diferents responsables dins de l’empresa que revisen periòdicament els principals portals relacionats amb la legislació.
  • Es disposa d’un sistema d’actualització de la legislació tipus base de dades.
  • Inscripció en fòrums d’experts on compartir informació relacionada amb la seguretat alimentària a través de l’experiència i la pràctica a nivell laboral: autoritat sanitària, empreses consultores, tècnics de qualitat d’empreses etc.
  • Assistència en jornades i cursos formatius periòdicament on es comenten les últimes novetats relacionades amb determinats sectors i s’analitzen casos reals.
  • Es realitzen consultes externes a experts: Autoritat Sanitària, Agència de Consum i Departament d’Agricultura segons els casos particulars de cada producte / sector.
  • Es consulten les guies sobre interpretació de determinats documents legals que precisen aclariments.