Plans de Prerequisits

Els Plans de Prerequisits o també anomenats Autocontrols es poden definir com les mesures preventives que aplica una empresa en relació a les bones pràctiques. Aquestes plans regulen bàsicament aspectes que tenen relació amb l’aigua, els residus, els proveïdors, el manteniment de les instal·lacions, la maquinària entre d’altres paràmetres els quals es consideren bàsics per començar a elaborar productes alimentaris.

Relació entre els Plans de Prerequisits i el Sistema APPCC

Així mateix, el Sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític) és una metodologia de treball la qual permet analitzar els perills que hi ha en  el procés en sí, per tant, no es centra tant en les mesures externes que envolten el procés i que es controlen mitjançant els Plans de Prerequisits sinó en els perills específics. Semblaria lògic doncs, que abans d’entrar en detall en el procés d’APPCC cal centrar-se en els Plans de Prerequisits.

Tant els Plans de Prerequisits com el Sistema APPCC queden regulats pel Reglament 852/2004 sobre higiene dels productes alimentari. Aquest Reglament, a més de concretar paràmetres específics d’higiene regula i dictamina que totes les empreses tenen l’obligació d’implantar sistemes d’autocontrol basats en el Sistema APPCC.

Llista de Plans de Prerequisits

Actualment cal implantar els següents Plans de Prerequisits:

Pla de Control de l’Aigua

Pla de Neteja i Desinfecció

Pla de Control de Plagues

Pla de Manteniment

Pla de Formació i Capacitació

Pla de Control de Proveïdors

Pla de Traçabilitat

Pla de Residus

Pla de Control d’Al·lèrgens

Pla de Control de Temperatures

Estructura dels plans

Cada un dels plans s’ha d’adaptar a cada empresa. L’estructura general que presenta cada un d’ells és la següent: (Es considera l’exemple en el cas del pla de control de temperatures per a facilitar-ne la comprensió).

  • Descripció específica: cal descriure els elements amb control de temperatura de què disposa l’empresa.
  • Activitats de comprovació: consisteix en descriure què es comprova, com es comprova, qui ho fa, on es fa i cada quan es porta a terme.
  • Registres: cal deixar constància de les activitats de comprovació amb la qual cosa caldrà portar a terme anotacions sistemàtiques (p.ex: anotar diàriament la temperatura de les cambres i congeladors).
  • Annexes: correspon a documents que avalen i demostren que s’ha portat a terme una actuació (p.ex: certificat conforme s’ha fet una revisió de les cambres i els congeladors).

Assessorament de Som Prevenció

Som Prevenció disposa de tècnics qualificats i experiència en més de 15 sectors de l’empresa alimentària. La metodologia de treball consisteix en desplaçar-se a cada empresa per fer un millor seguiment i assessorament i poder adaptar la documentació a cada tipologia d’empresa. Entenent que les necessitats de cada empresa són molt diferents, Som Prevenció s’adapta a diferents models d’assessorament segons els recursos de cada una.