Registre Sanitari

Qualsevol establiment de Catalunya que es vulgui dedicar a activitats alimentàries ha de sol·licitar la inscripció en el registre oficial que correspongui en funció de la seva activitat . A Catalunya tenim el RSIPAC (Registre Sanitari d’Indústries Alimentàries de Catalunya).

Empreses que han de sol·licitar el Registre

  • Les empreses i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, la transformació, l’elaboració, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació (productes procedents de països no pertanyents a la Unió Europea) i que corresponguin a productes alimentaris destinats a consum humà.
  • Materials i objectes destinats a estar en contacte amb els aliments.
  • Coadjuvants tecnològics utilitzats en l’elaboració d’aliments.
  • Empreses distribuïdores d’aigua mitjançant dipòsits i cisternes mòbils.
  • Instal·lacions que serveixen, a les dependències pròpies, a un conjunt de consumidors amb unes característiques similars i que sol·liciten un servei de menjar preparat, com escoles, empreses, hospitals, residències geriàtriques, centres penitenciaris, centres de disminuïts psíquics, llars d’infants, cases de colònies, etc.

El Reial Decret 191/2011 estableix la tipologia d’indústries, establiments i productes que estan subjectes a inscripció en el Registre General Sanitari i, per tant, a sol·licitar autorització sanitària prèvia i n’indica els que en queden exclosos.

La tramitació de la sol·licitud

Cal fer el tràmit de sol·licitud a partir dels models del portal de la Generalitat de Catalunya. La tramitació consisteix en descriure l’empresa i detallar a nivell de memòria, el diagrama de flux i descripció dels processos. Una vegada presentada aquesta informació als serveis territorials corresponents, un tècnic del departament de Sanitat es desplaça a les instal·lacions per tal de valorar la documentació i higiene de les instal·lacions.

Assessorament de SOM PREVENCIÓ

Som Prevenció disposa de tècnics que preparen tota la informació necessària per tal de sol·licitar el Registre Sanitari i per això efectuen visites a l’empresa per tal d’adaptar aquesta informació a cada necessitat. En el moment de la inspecció el tècnic de Som Prevenció està present a l’auditoria que porta a terme l’autoritat sanitària (inspecció de sanitat).