La ingeniería de la Prevención de Riesgos Laborales

Les enginyeres i els enginyers d’un servei de prevenció poden intervenir a través de l’assessorament a un client en el disseny d’una màquina, en la millora de la seguretat d’un equip de treball, en la revisió d’àrees de treball sotmeses a un risc d’incendi o explosió, en la coordinació de la seguretat d’unes obres, en el muntatge d’una línia de màquines o de plaques fotovoltaiques. La varietat d’aquestes intervencions proporciona una expertesa que és molt aprofitable a l’hora de preparar i impartir formació en prevenció de riscos laborals als departaments d’enginyeria de les empreses, personal de manteniment, operaris i operaries especialitzats, etc.

Sin comentarios