Nueva Guía de prácticas correctas de higiene para carnicerías, tocinerías y charcuterías

La Fundació d’Oficis de la Carn per encàrrec de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters, amb la coordinació de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, ha presentat la Guia de Practiques Correctes d’higiene per a Carnisseries, Cansaladeries i Xarcuteries, document adreçat als responsables de petits establiments carnis per facilitar la implantació dels autocontrols, basats en els principis del sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC), i l’aplicació de bones pràctiques amb l’objectiu final de produir aliments segurs i de qualitat.

Sin comentarios

EFSA publica la revisión de la guía para evaluar los riesgos para las abejas de los productos fitosanitarios

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat una actualització de la guia sobre com avaluar els riscos de productes fitosanitaris sobre abelles i altres poblacions pol·linitzadores en àrees agrícoles. Aquesta publicació s'emmarca dins del compromís amb la sostenibilitat i el Pacte Verd Europeu.

Sin comentarios
Lee más sobre el artículo Nuevos datos de plaguicidas presentes en los alimentos
Farmer with a sprayer spray plantation plants. Protection of cultivated plants from insects and fungal infections. Resistance of the crop to pests. Chemical industry in farming agriculture.

Nuevos datos de plaguicidas presentes en los alimentos

La EFSA ha publicado el último informe sobre los residuos de plaguicidas en los alimentos en la Unión Europea. Este estudio ofrece una visión de los niveles de residuos encontrados…

Sin comentarios