EFSA publica la revisión de la guía para evaluar los riesgos para las abejas de los productos fitosanitarios

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat una actualització de la guia sobre com avaluar els riscos de productes fitosanitaris sobre abelles i altres poblacions pol·linitzadores en àrees agrícoles. Aquesta publicació s'emmarca dins del compromís amb la sostenibilitat i el Pacte Verd Europeu.

Sin comentarios

La EFSA reduce los límites de consumo diario de bisfenol A por los riesgos para la salud que este significa

Los expertos científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) han publicado una nueva reevaluación sobre la exposición alimentaria al bisfenol A (BPA) y concluyen que efectivamente constituye un problema de salud para consumidores de todos los grupos de edad y que es necesario tomar medidas al respecto.

Sin comentarios

La EFSA detecta riesgo cancerígeno de las nitrosaminas presentes en los alimentos

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat un dictamen científic sobre els riscos per a la salut humana de la presència de nitrosamines en els aliments. Les nitrosamines són compostos orgànics a què estem exposats a les nostres vides diàries. Es troben en baixos nivells a l'aigua i els aliments, incloent a les carns, vegetals i productes lactis, descriu l'FDA.

Sin comentarios

La carne madurada es igual de segura que la carne fresca

La popularitat de la carn madurada ha augmentat en els darrers anys entre la indústria alimentària i els restaurants, però fins ara hi ha hagut una manca de coneixement sobre la seva seguretat. Ara, gràcies al darrer estudi publicat pels experts de l'EFSA, se sap que la carn madurada (anyella) no presenta riscos addicionals en comparació de la carn fresca si s'envelleix en condicions controlades.

Sin comentarios