La EFSA detecta riesgo cancerígeno de las nitrosaminas presentes en los alimentos

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat un dictamen científic sobre els riscos per a la salut humana de la presència de nitrosamines en els aliments. Les nitrosamines són compostos orgànics a què estem exposats a les nostres vides diàries. Es troben en baixos nivells a l'aigua i els aliments, incloent a les carns, vegetals i productes lactis, descriu l'FDA.

Sin comentarios

Los agentes químicos en el trabajo

Les substàncies químiques són presents en tot el nostre entorn: des dels organismes vius, a les nostres llars, als llocs de treball i fins tot en les activitats d’oci. I, a més, constantment es van creant nous productes i materials que es fan el seu lloc al mercat i a la societat, incorporant encara més productes químics a les nostres vides.

Sin comentarios