EFSA publica la revisión de la guía para evaluar los riesgos para las abejas de los productos fitosanitarios

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat una actualització de la guia sobre com avaluar els riscos de productes fitosanitaris sobre abelles i altres poblacions pol·linitzadores en àrees agrícoles. Aquesta publicació s'emmarca dins del compromís amb la sostenibilitat i el Pacte Verd Europeu.

Sin comentarios