Nova Guia de pràctiques correctes d’higiene per a Carnisseries, Cansaladeries i Xarcuteries

La Fundació d’Oficis de la Carn per encàrrec de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters, amb la coordinació de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, ha presentat la Guia de Practiques Correctes d’higiene per a Carnisseries, Cansaladeries i Xarcuteries, document adreçat als responsables de petits establiments carnis per facilitar la implantació dels autocontrols, basats en els principis del sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC), i l’aplicació de bones pràctiques amb l’objectiu final de produir aliments segurs i de qualitat.

0 comentaris
Més informació sobre l'article Noves dades de plaguicides presents als aliments
Farmer with a sprayer spray plantation plants. Protection of cultivated plants from insects and fungal infections. Resistance of the crop to pests. Chemical industry in farming agriculture.

Noves dades de plaguicides presents als aliments

L'EFSA ha publicat un informe actualitzat sobre els residus de plaguicides als aliments a la Unió Europea. Aquest estudi ofereix una visió dels nivells de residus trobats a una selecció…

0 comentaris