Actualment esteu veient 4 de cada 10 treballadors pateix estrès laboral postpandèmic

4 de cada 10 treballadors pateix estrès laboral postpandèmic

L’última enquesta de l’EU-OSHA realitzada als treballadors “OSH Pulse – Salut i seguretat a la feina amb posterioritat a la pandèmia” més de 4 de cada 10 treballadors (44%) afirmen que el seu estrès laboral ha augmentat com a conseqüència de la pandèmia.

L’enquesta se centra en els factors d’estrès físic i mental a què s’enfronten els treballadors i en les mesures en matèria de seguretat i salut (SST) aplicades al seu lloc de treball. Més concretament, aborda els àmbits següents:

  1. Factors de risc psicosocials, estrès i salut mental
  2. Resultats en matèria de salut
  3. Mesures preventives en matèria de seguretat i salut a la feina centrades en la salut mental
  4. Opinions i experiència en matèria de seguretat i salut al lloc de treball
  5. Digitalització i ús de les tecnologies digitals

Els resultats evidencien els factors d’estrès físic i mental a què s’enfronten els treballadors així com  la importància de les mesures en matèria d’SST al seu lloc de treball.

Segons l’enquesta, gairebé la meitat dels enquestats (un 46%) han declarat estar exposats a fortes pressions per complir els terminis o una sobrecàrrega de treball. Paral·lelament, altres factors causants de l’estrès són la manca de comunicació o cooperació dins de l’empresa/organització i la manca de control sobre el ritme de treball o els processos de treball. 

Un 30% dels treballadors enquestats també han assenyalat que pateixen una sèrie de  problemes de salut relacionats / agreujats amb la feina i l’estrès que aquesta els comporta: fatiga general, mal de cap, vista cansada, problemes o dolors musculars.

L’enquesta també destaca que a dia d’avui, parlar de salut mental ja no és un tabú com ho era abans. El 50% dels treballadors expressen que la pandèmia ha fet que sigui més fàcil parlar de salut mental a la feina. Tanmateix, el 59% dels enquestats ha declarat que se sent còmode parlant amb el seu cap o supervisor sobre la seva salut mental, el 50% tem que la revelació d’un problema de salut mental pugui tenir un impacte negatiu a la seva carrera professional.

Pel que fa a les iniciatives i activitats implementades al lloc de treball per prevenir o reduir els riscos, el 42% afirma que al seu lloc de treball es facilita informació i formació sobre benestar i fer front a l’estrès. També es disposa d’accés a assessorament i suport psicosocial (38%) ia activitats de sensibilització i altres tipus que proporcionen informació sobre seguretat i salut (59%).

Fonts d’informació:

Deixa un comentari