Etiquetatge de productes alimentaris a la Unió Europea

El correcte etiquetatge dels productes alimentaris és un dret dels consumidors i per tan una obligació dels fabricants. En realitat és un doble dret dels consumidors: dret a la seguretat i dret a la informació ja que l'etiqueta d'un producte alimentari facilita les dades sobre aquell producte i permet que el consumidor faci una elecció adequada en funció dels seus gustos, necessitats i exigències.

0 comentaris