Tonyina: nova fixació de nivells màxims d’ús de l’àcid ascòrbic (E 300), l’ascorbat sòdic (E 301) i l’ascorbat càlcic (E 302)

La Comissió Europea ha fixat un nivell màxim d'ús dels additius: àcid ascòrbic (E 300), ascorbat sòdic (E 301) i ascorbat càlcic (E 302) de 300 mg/kg per a la tonyina. S'ha fet amb la publicació del Reglament (UE) 2022/1923 de la Comissió de 10 d'octubre de 2022 pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'ús d'àcid ascòrbic (E 300), ascorbat sòdic (E 301) i ascorbat càlcic (E 302) a la tonyina.

0 comentaris

IRTA desenvoluparà una nova eina per evitar que es llenci menjar apte per al consum

Al voltant del 14% de la producció alimentària mundial (valorada en 400.000 milions d'USD anuals) es perd després de recol·lectar-se i abans d'arribar a les botigues, mentre que l'informe sobre l'Índex de desaprofitament d'aliments del PNUMA mostra que el 17% dels nostres aliments acaba sent malgastat en la venda al detall i pels consumidors, especialment un cop a casa. Segons calcula la FAO, els aliments que es perden i es desaprofiten podrien alimentar 1 260 milions de persones que passen fam cada any.

0 comentaris