Read more about the article L’aplicació del sistema APPCC
Hand holding HACCP on wooden cubes, concept background

L’aplicació del sistema APPCC

El sistema APPCC – és a dir el sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític – és el sistema preventiu de gestió de la innocuïtat alimentària que s'aplica a tota la cadena alimentària: des de la producció primària a la distribució minorista.

0 comentaris
Read more about the article 5 formes en què la ciència, la tecnologia i la innovació ajudarien a transformar els sistemes agroalimentaris del món
African american greenhouse worker holding crate with fresh lettuce talking with farmer holding laptop about delivery to local business. Bio farm workers preparing to deliver online order to client.

5 formes en què la ciència, la tecnologia i la innovació ajudarien a transformar els sistemes agroalimentaris del món

Para ello, la FAO destaca 5 formas en que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden aumentar la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

0 comentaris

Tonyina: nova fixació de nivells màxims d’ús de l’àcid ascòrbic (E 300), l’ascorbat sòdic (E 301) i l’ascorbat càlcic (E 302)

La Comissió Europea ha fixat un nivell màxim d'ús dels additius: àcid ascòrbic (E 300), ascorbat sòdic (E 301) i ascorbat càlcic (E 302) de 300 mg/kg per a la tonyina. S'ha fet amb la publicació del Reglament (UE) 2022/1923 de la Comissió de 10 d'octubre de 2022 pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'ús d'àcid ascòrbic (E 300), ascorbat sòdic (E 301) i ascorbat càlcic (E 302) a la tonyina.

0 comentaris