Actualment esteu veient Recomanacions de prevenció de riscos laborals en el sector agrari
tractor in a farm field at sunset. Backlight warm tones

Recomanacions de prevenció de riscos laborals en el sector agrari

La Generalitat de Catalunya ha publicat una guia per ajudar a treballar de forma segura al camp. En aquest document s’hi descriuen els 9 principals als quals s’exposen els treballadors del sector agrari i s’aconsella com evitar-los:

  1. Utilització de màquines i equips de treball. La maquinària ha d’estar en perfectes condicions complint amb la legalitat vigent, disposar del marcatge CE i, com és d’esperar, cal que els treballadors tinguin la formació teòrica i pràctica necessària.
  2. La bolcada del tractor és una de les causes principals d’accident mortal al sector agrari (prop de 100 agricultors moren cada any per aquesta raó). Per això, cal que el tractor disposi de l’estructura de protecció antibolcada corresponent, cal fer servir el cinturó de seguretat, els pedals dels frens han de dur el passador de seguretat perquè frenin alhora quan sigui necessari i cal disposar de contrapesos i llasts a les rodes per afavorir l’estabilitat.
  3. Cal prendre les mesures necessàries per tal d’evitar aixafaments en tasques de manteniment i reparació dels equips de treball.
  4. Cal portar proteccions auditives per reduir l’exposició a soroll així com dotar el tractor o la maquinària d’un seient amb suspensió mecànica o pneumàtica que s’adapti a la persona que el condueix per tal de reduir les vibracions. A més, també és recomanable baixar de la màquina cada hora i fer 5 o 10 minuts  d’exercici actiu. 
  5. Les caigudes son un accident laboral habitual pel qual cal prendre mesures preventives específiques i ser molt prudents. La guia publicada especifica detalladament les diferents accions a emprendre per tal de prevenir caigudes a la feina i en concret dins del sector agrari.
  6. Exposició a productes perillosos quan s’apliquin fitosanitaris – Per fer aquesta tasca cal tenir el carnet o l’acreditació d’aplicador de productes fitosanitaris. 
  7. Exposició perllongada al sol o en ambients calorosos: és important planificar les tasques a realitzar i evitar treballar durant les hores de més calor. A més, es recomana una bona hidratació, fer servir roba fresca, protegir-se del sol i fer rotacions de personal, entre d’altres.
  8. Exposició a temperatures baixes. Principalment, cal fer servir roba d’abric, calçat i guants adequats. A més, cal interrompre l’activitat laboral si les condicions meteorològiques son adverses.
  9. Trastorns musculoesquelètics en la manipulació manual de càrregues. Aquest és l’últim apartat de la guia però no el menys important, ja que ja sabem que milions de treballadors a tot Europa pateixen trastorns musculoesquelètics relacionats amb el treball (TME).  Els TME d’origen laboral són alteracions que pateixen les estructures corporals com els músculs, les articulacions o els tendons, causades o agreujades fonamentalment pel treball o els efectes de l’entorn laboral immediat. En conseqüència, poden deteriorar significativament la qualitat de vida i la capacitat laboral d’una persona, i constitueixen una de les causes més comunes de discapacitat, baixa per malaltia i jubilació anticipada. Per això, cal prendre totes les mesures preventives necessàries com: emprar, sempre que sigui possible, mitjans mecànics en lloc de  manuals, i limitar al mínim la manipulació de càrregues, reduir al mínim, sempre per sota de 25 kg, el pes dels objectes que s’hagin de manipular, fer descansos i rotacions de treballadors, evitar inclinar el tronc, evitar desnivells durant la manipulació de càrregues així com evitar la manipulació de caixes i altres càrregues si es té una patologia dorsolumbar o si la treballadora està embarassada. 
Podeu consultar la guia completa aquí.

Deixa un comentari