Més informació sobre l'article Sobreesforços: prevenció i consells
Els moviments repetitius i les postures incorrectes són algunes de les causes dels sobresforços

Sobreesforços: prevenció i consells

Els sobreesforços són la primera causa d’accidentabilitat a les empreses. Es tracta d’un problema molt comú, que pot tenir conseqüències importants tant per a la salut del treballador com per a la productivitat de l’empresa.

0 comentaris