Les empreses han de tenir un protocol d’assetjaments sexual, laboral i per raó de sexe?

L'assetjament sexual, laboral o per raó de sexe dins de l'entorn laboral és considerat un risc psicosocial i per això les empreses han de disposar d'un protocol que fomenti el dret i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la feina i l'ocupació. Aquest protocol ha d'especificar les mesures necessàries que permetin prevenir qualsevol situació d'assetjament així com indicacions per protegir a la víctima i, en aquelles situacions més extremes, facilitar-li la reincorporació al seu lloc de treball com més aviat millor.

0 comentaris
Read more about the article 5 formes en què la ciència, la tecnologia i la innovació ajudarien a transformar els sistemes agroalimentaris del món
African american greenhouse worker holding crate with fresh lettuce talking with farmer holding laptop about delivery to local business. Bio farm workers preparing to deliver online order to client.

5 formes en què la ciència, la tecnologia i la innovació ajudarien a transformar els sistemes agroalimentaris del món

Para ello, la FAO destaca 5 formas en que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden aumentar la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

0 comentaris

Tonyina: nova fixació de nivells màxims d’ús de l’àcid ascòrbic (E 300), l’ascorbat sòdic (E 301) i l’ascorbat càlcic (E 302)

La Comissió Europea ha fixat un nivell màxim d'ús dels additius: àcid ascòrbic (E 300), ascorbat sòdic (E 301) i ascorbat càlcic (E 302) de 300 mg/kg per a la tonyina. S'ha fet amb la publicació del Reglament (UE) 2022/1923 de la Comissió de 10 d'octubre de 2022 pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'ús d'àcid ascòrbic (E 300), ascorbat sòdic (E 301) i ascorbat càlcic (E 302) a la tonyina.

0 comentaris