Nova Guia de pràctiques correctes d’higiene per a Carnisseries, Cansaladeries i Xarcuteries

La Fundació d’Oficis de la Carn per encàrrec de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters, amb la coordinació de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, ha presentat la Guia de Practiques Correctes d’higiene per a Carnisseries, Cansaladeries i Xarcuteries, document adreçat als responsables de petits establiments carnis per facilitar la implantació dels autocontrols, basats en els principis del sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC), i l’aplicació de bones pràctiques amb l’objectiu final de produir aliments segurs i de qualitat.

0 comentaris

Etiquetatge de productes alimentaris a la Unió Europea

El correcte etiquetatge dels productes alimentaris és un dret dels consumidors i per tan una obligació dels fabricants. En realitat és un doble dret dels consumidors: dret a la seguretat i dret a la informació ja que l'etiqueta d'un producte alimentari facilita les dades sobre aquell producte i permet que el consumidor faci una elecció adequada en funció dels seus gustos, necessitats i exigències.

0 comentaris