Read more about the article L’aplicació del sistema APPCC
Hand holding HACCP on wooden cubes, concept background

L’aplicació del sistema APPCC

El sistema APPCC – és a dir el sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític – és el sistema preventiu de gestió de la innocuïtat alimentària que s'aplica a tota la cadena alimentària: des de la producció primària a la distribució minorista.

0 comentaris

Les empreses han de tenir un protocol d’assetjaments sexual, laboral i per raó de sexe?

L'assetjament sexual, laboral o per raó de sexe dins de l'entorn laboral és considerat un risc psicosocial i per això les empreses han de disposar d'un protocol que fomenti el dret i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la feina i l'ocupació. Aquest protocol ha d'especificar les mesures necessàries que permetin prevenir qualsevol situació d'assetjament així com indicacions per protegir a la víctima i, en aquelles situacions més extremes, facilitar-li la reincorporació al seu lloc de treball com més aviat millor.

0 comentaris

Tonyina: nova fixació de nivells màxims d’ús de l’àcid ascòrbic (E 300), l’ascorbat sòdic (E 301) i l’ascorbat càlcic (E 302)

La Comissió Europea ha fixat un nivell màxim d'ús dels additius: àcid ascòrbic (E 300), ascorbat sòdic (E 301) i ascorbat càlcic (E 302) de 300 mg/kg per a la tonyina. S'ha fet amb la publicació del Reglament (UE) 2022/1923 de la Comissió de 10 d'octubre de 2022 pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) núm. 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'ús d'àcid ascòrbic (E 300), ascorbat sòdic (E 301) i ascorbat càlcic (E 302) a la tonyina.

0 comentaris

L’enginyeria de la Prevenció de Riscos Laborals

Les enginyeres i els enginyers d’un servei de prevenció poden intervenir a través de l’assessorament a un client en el disseny d’una màquina, en la millora de la seguretat d’un equip de treball, en la revisió d’àrees de treball sotmeses a un risc d’incendi o explosió, en la coordinació de la seguretat d’unes obres, en el muntatge d’una línia de màquines o de plaques fotovoltaiques. La varietat d’aquestes intervencions proporciona una expertesa que és molt aprofitable a l’hora de preparar i impartir formació en prevenció de riscos laborals als departaments d’enginyeria de les empreses, personal de manteniment, operaris i operaries especialitzats, etc.

0 comentaris

Neix Som Prevenció

BTC i Presaba es fusionen per crear la nova empresa del Grup Mutuacat MANRESA, febrer de 2022 Som Prevenció SL neix de la fusió de Presaba (Prevenció i Salut del Bages) i BTC (Business Technology…

0 comentaris