Actualment esteu veient EFSA publica la revisió de la guia per avaluar els riscos per a les abelles dels productes fitosanitaris

EFSA publica la revisió de la guia per avaluar els riscos per a les abelles dels productes fitosanitaris

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat una actualització de la guia sobre com avaluar els riscos de productes fitosanitaris en les abelles i altres poblacions pol·linitzadores en àrees agrícoles. Aquesta publicació s’emmarca dins del compromís amb la sostenibilitat i el Pacte Verd Europeu.

La reducció de la població de pol·linitzadors és un dels temes que més preocupa les autoritats de la Unió Europea i per això s’han establert mesures com la restricció d’ús de plaguicides que, si bé tenien una avaluació de seguretat favorable respecte a la salut humana, es va comprovar que el seu efecte perjudicial sobre les abelles podia tenir un impacte desfavorable sobre aquests insectes beneficiosos i necessaris per a la producció alimentària en particular i sobre el medi ambient i la biodiversitat en general.

El nou informe de l’EFSA té en compte els coneixements científics més recents i conté les metodologies més actualitzades per fer avaluacions de riscos en aquesta àrea. Així, s’hi descriuen com avaluar el risc per a les abelles que estan exposades a productes fitosanitaris en àrees agrícoles amb un enfocament escalonat per avaluar l’exposició de les abelles als pesticides (per contacte o dieta) i els efectes resultants. El document d’orientació també descriu els estudis que han de generar els sol·licitants quan no es pot excloure un alt risc durant una avaluació inicial.

El document cobreix diversos escenaris i aspectes rellevants per avaluar riscos. Aquests inclouen les diferents escales de temps dels efectes (aguts i crònics) i les diferents etapes de vida de les abelles (adults i larves). Per a les abelles mel·líferes, considera possibles efectes a llarg termini de dosis baixes i preocupacions potencials a causa d’efectes subletals. El document també proporciona recomanacions per als riscos de metabòlits i barreges de productes fitosanitaris.

Podeu trobar més informació aquí: EFSA

Deixa un comentari