Actualment esteu veient Els residus de medicaments veterinaris als aliments tornen a disminuir

Els residus de medicaments veterinaris als aliments tornen a disminuir

Segons l’últim informe anual de l’EFSA per al 2021 (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) segueixen reduint els residus de medicaments veterinaris i altres substàncies que es troben en animals i aliments d’origen animal a la Unió Europea i els nivells de compliment estan augmentant.

L’any 2021, el percentatge de mostres no conformes va ser la xifra més baixa registrada en els darrers 12 anys quan l’incompliment oscil·lava entre el 0,19% i el 0,37% amb un 0,17% (la xifra del 2020 va ser del 0,19%).

El nivell global d’incompliment de les mostres dirigides (és a dir, les preses per detectar usos il·legals o comprovar l’incompliment dels nivells màxims permesos) també va disminuir fins al 0,24%, enfront del 0,27%-0,35% dels quatre anys anteriors.

L’informe cobreix diversos grups de substàncies, com ara hormones, antibacterians, contaminants ambientals, substàncies prohibides i altres medicaments veterinaris.

Podeu consultar els resultats amb més profunditat mitjançant la nostra nova eina interactiva de visualització de dades.

Deixa un comentari