Actualment esteu veient Informe científic sobre el risc associat al consum de complements alimentaris que contenen arrel/rizoma de Cimicifuga racemosa

Informe científic sobre el risc associat al consum de complements alimentaris que contenen arrel/rizoma de Cimicifuga racemosa

Un nou informe científic publicat pel Comitè Científic de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) informe sobre el risc associat al consum de complements alimentaris que contenen arrel/rizoma de Cimicifuga racemosa com a ingredient, també coneguda i etiquetada com a “cohosh negre”.
Els extractes d’arrel o rizoma de Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., també coneguda com a cohosh negre, han estat utilitzats tradicionalment per al tractament de diferents afeccions, com la síndrome premenstrual, la menopausa i altres problemes ginecològics, usos reconeguts per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Europea de Medicaments (EMA). La seva eficàcia va quedar constatada en una metaanàlisi recent. Aquesta evidència científica, però, només ha estat establerta per als medicaments a base de plantes, però no per als complements alimentaris.
Segons la AESAN, els estudis científics realitzats fins ara no demostren que hi hagi evidències de possibles efectes hepatotòxics de Cimicifuga racemosa. No obstant això, els productes etiquetats com a “cohosh negre” s’han relacionat a la pràctica clínica amb diversos casos de lesió hepàtica, en els quals les dades sobre la dosificació, puresa, origen i preparació dels productes, així com la relació temporal del ús i aparició dels símptomes, eren escassos.
En conseqüència, i de manera preventiva, no es recomana la utilització de “cohosh negre” en persones amb la funció hepàtica alterada.
En aquest context, i per tal de recollir més dades que permetin tenir conclusions més veraces, es demana:
• Que els professionals de la salut, investigadors i ciutadans notifiquin els efectes adversos seriosos que creguin que poden tenir una relació causal amb aquest tipus de complements a les institucions corresponents.

• Que les autoritats reguladores desenvolupin sistemes de vigilància postcomercialització.

• Dur a terme una estandardització dels complements alimentaris que contenen
• Cimicifuga racemosa quant a la seva composició i la seva declaració a l’etiquetatge, per garantir que aquesta composició sigui consistent.

• Promoure la realització d’assajos clínics amb un disseny metodològic adequat, per poder establir unes conclusions respecte a l’eficàcia i la seguretat dels complements alimentaris que contenen Cimicifuga racemosa.

Deixa un comentari