Actualment esteu veient La gestió de la SST als sectors de l’hostaleria i la restauració

La gestió de la SST als sectors de l’hostaleria i la restauració

Els sectors de l’hostaleria i la restauració són essencials per a l’economia de la Unió Europea (UE). Uns sectors en què els riscos per a la seguretat i la salut a la feina (SST) són nombrosos i engloben des de moviments repetitius de mans i braços, relliscades, ensopegades i caigudes, i riscos d’accidents amb màquines, fins a riscos psicosocials associats a l’atenció de la clientela i terminis ajustats.

Es calcula que fins al 98% de les empreses dedicades a l’hosteleria i la restauració són microempreses familiars. Les avaluacions de riscos periòdiques que es fan en aquest sector se situen lleugerament per sota de la mitjana de la UE, però les xifres varien enormement d’un Estat membre a un altre.

En aquest contect, l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut al Treball (EU-OSHA) ha publicat els resultats de l’Enquesta europea d’empreses sobre riscos nous i emergents (ESENER). En aquesta enquesta s’analitza la SST i com les organitzacions europees gestionen els riscos per a la seguretat i la salut en el treball al sector de l’hostaleria i la restauració.

En aquest informe, l’EU-OSHA també indica les mesures sectorials específiques per millorar la gestió de riscos, inclosa la participació del personal i l’impacte de la pandèmia de COVID-19.

Consulteu tots els resultats de les enquestes del sector a la visualització de dades d’ESENER

Així mateix, l’EU-OSHA té el projecte OiRA a la disposició de tots els quals compta amb unes 25 eines d’avaluació de riscos en línia per al sector HORECA. Les eines sectorials d’OiRA que es faciliten aquí les poden utilitzar les MyPE per fer avaluacions de riscos, cosa que els ajudarà a disposar d’una avaluació documentada adaptada als seus requisits. Les eines es descarreguen gratuïtament i s’hi pot accedir mitjançant l’enllaç pertinent. Cada enllaç va acompanyat d’una descripció breu de l’eina i el nom del soci d’OiRA que la va desenvolupar. Es poden cercar les eines per país, llengua i sector.

Si voleu obtenir més informació en matèria de prevenció de riscos laborals podeu consultar els nostres serveis o contactar-nos directament.

Deixa un comentari