Actualment esteu veient L’EFSA publica noves recomanacions pel benestar dels animals durant el transport

L’EFSA publica noves recomanacions pel benestar dels animals durant el transport

Segons les recomanacions publicades recentment per l’EFSA (European Food Safety Agency), cal proporcionar més espai, reduir les temperatures màximes i mantenir els temps de viatge al mínim per millorar el benestar dels animals de granja durant el transport.

Els vincles estrets entre el benestar animal, la salut animal i les malalties transmeses pels aliments, millorar les condicions de transport dels animals és un element clau per a la seguretat de la cadena alimentària. Per tant, Ies bones pràctiques en matèria de benestar animal no només redueixen el patiment innecessari d’aquests, sinó que també contribueixen a millorar-ne la salut. 

En aquest context, l‘EFSA ha identificat les diverses conseqüències per al benestar que poden experimentar els animals durant les diferents etapes del transport, els perills que els poden causar i les mesures basades en els animals (MBA) per les quals es poden avaluar. I és que, per a totes les espècies, ser apte per al transport és molt important.

A partir d’aquí, l’EFSA ha actualitzat i facilita les seves recomanacions a la Comissió Europea en una sèrie de cinc dictàmens científics destinats a donar suport a la revisió en curs de la legislació en matèria de benestar animal a la Unió Europea (UE), un element clau de l’estratègia de la UE «de la granja a taula» (F2F).

Els dictàmens científics de l’EFSA es refereixen als següents animals: petits remugants (ovelles i cabres), èquids (cavalls i rucs), bovins (vaques i vedells), porcs i animals transportats en contenidors, incloses aus domèstiques (pollastres, gallines ponedores, galls dindi, etc.) i conills.

L’EFSA ha elaborat llindars quantitatius per a les temperatures que cal mantenir en un vehicle, així com de l’espai mínim disponible per als animals. L’EFSA també descriu el desenvolupament o la progressió d’altres conseqüències per al benestar al llarg del temps durant el transport, com ara la fam, la set i el cansament.

Per exemple, en el cas dels animals transportats en contenidors (aus de corral i conills), es recomana que es computi com a durada del viatge tot el temps que els animals romanen als contenidors. L’única manera d’evitar les conseqüències en el benestar dels pollets d’un dia és transportar els ous fertilitzats i covar-los a la granja de destinació.

La legislació vigent de la UE sobre la protecció dels animals durant el transport va entrar en vigor el 2005. En el marc de l’estratègia F2P, les conclusions de l’EFSA donaran suport a la revisió de la legislació en curs de la Comissió Europea amb la finalitat de adequar-la a les últimes proves científiques, ampliar-ne l’abast, facilitar-ne l’aplicació i, en última instància, garantir un nivell més alt de benestar animal. La proposta de la Comissió està prevista per a la segona meitat del 2023.

Podeu trobar més informació als següents documents de l’EFSA:

Deixa un comentari