Actualment esteu veient Nou informe sobre polítiques i pràctiques de seguretat i salut a la feina relacionada amb les plataformes digitals
Business Team Meeting Connection Digital Technology Concept

Nou informe sobre polítiques i pràctiques de seguretat i salut a la feina relacionada amb les plataformes digitals

L’informe més recent de l’EU-OSHA recull les conclusions principals de la investigació relativa al treball en plataformes digitals. L’informe assenyala els reptes per a la seguretat i la salut a la feina, com la pressió pels terminis i l’elevada càrrega de treball, però també aborda les oportunitats que ofereixen aquestes plataformes, com una major autonomia i flexibilitat per als treballadors. L’informe també presenta la normativa, polítiques i pràctiques, així com lliçons clau per als responsables de la formulació de polítiques i presa de decisions. Aquest informe presenta les troballes més recents relatives als reptes i les oportunitats que implica aquest tipus de treball en matèria de salut i seguretat, i s’analitza si ja s’estan gestionant i com s’està fent. L’informe ofereix una descripció general dels reglaments, les polítiques i les pràctiques que aborden la salut i la seguretat a la feina de plataformes digitals. A més, presenta conclusions i recomanacions per a diversos actors tenint en compte els diferents tipus de treball de les plataformes.

Deixa un comentari