Actualment esteu veient Nova Guia de pràctiques correctes d’higiene per a Carnisseries, Cansaladeries i Xarcuteries

Nova Guia de pràctiques correctes d’higiene per a Carnisseries, Cansaladeries i Xarcuteries

La Fundació d’Oficis de la Carn per encàrrec de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers-Xarcuters, amb la coordinació de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, ha presentat la Guia de Practiques Correctes d’higiene per a Carnisseries, Cansaladeries i Xarcuteries, document adreçat als responsables de petits establiments carnis per facilitar la implantació dels autocontrols, basats en els principis del sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC), i l’aplicació de bones pràctiques amb l’objectiu final de produir aliments segurs i de qualitat.

Les micro i petites empreses del sector d’elaboració i/o comerç minorista de la carn representen un sector de l’activitat econòmica molt important a Catalunya. Son empreses que sovint destaquen perquè desenvolupen una activitat artesana i tenen, majoritàriament, una estructura familiar.

D’acord amb aquestes característiques, i donades les circumstàncies de marginalitat, restricció i localització de l’activitat previstes en la legislació vigent, i ateses les recomanacions de les autoritats sanitàries de la UE, s’ha detectat la necessitat de dotar aquestes empreses de recursos adequats per dur a terme les
activitats d’autocontrol, fet que justifica plenament els continguts d’aquesta Guia.

Es tracta d’un document que ajuda l’operador a implantar l’autocontrol i que no obstant no l’eximeix de complir les normatives publicades amb posterioritat.

En relació amb aquest tema també us recomanem el curs de Manipulador d’aliments en carnisseries i xarcuteries.


Deixa un comentari