Actualment esteu veient Què son els accidents in itinere i com evitar-los?

Què son els accidents in itinere i com evitar-los?

S’entén per accident de trànsit laboral la lesió corporal que pateix un treballador en ocasió o com a conseqüència de la feina que fa, en què intervé un vehicle en moviment en una via pública afectada per la legislació de trànsit.

Els accidents de trànsit en l’entorn laboral es poden classificar en:

Accident de trànsit en jornada: és l’accident de trànsit que té lloc quan el treballador utilitza el vehicle en desplaçaments fora de les instal·lacions de l’empresa per motius de feina.

Accident de trànsit in itinere: aquell que pateix un treballador o treballadora durant el trajecte d’anar o tornar de la feina. Segons estableix la llei, per tal que es consideri accident in itinere s’han de produir aquests quatre requisits:

  1. Teleològic: El final del desplaçament ha de ser anant o tornant de la feina.
  2. Topogràfic: El camí utilitzat pel al desplaçament ha de ser habitual i normal.
  3. Mecànica: El mitjà de transport utilitzat ha de ser l’habitual i adequat per a salvar la distància a recórrer.
  4. Cronològic: El temps utilitzat ha de ser normal, sense interrupcions per motius particulars que puguin trencar la relació de causalitat i tenint en compte la distància a recórrerr, el mitjà de transport utilitzat, etc.

Com es poden evitar els accidents in itinere?

Des de la UGT aconsellen algunes de les mesures preventives que es podrien enquadrar en els 4 consells següents:

1. Evitar les presses al volant

L’excés de velocitat així com els incompliments del codi de circulació per estalviar temps són una de les causes principals d’accidents de treball in itinere.

Es recomana planificar el recorregut amb temps i tenir en compte la possibilitat d’imprevistos, trànsit, inclemències meteorològiques, etc. de manera que es disposi del temps suficient per arribar tranquil·lament a la destinació. I, si tot i així s’hi arriba tard, cal relaxar-se: millor arribar tard que mai.

Una dada curiosa sobre els accidents in itinere: segons un estudi de la plataforma CarCrash.es basat en dades publicades per la Direcció General de Trànsit (DGT) i l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT), els espanyols pateixen el doble d’accidents de trànsit en el trajecte d’anada a la feina (un 64 %) que a la tornada (33 %), que es condueix més relaxat.

Per això, pot ser convenient que les empreses flexibilitzin l’entrada i la sortida de la feina i evitar, d’aquesta manera, que el treballador agafi angoixa al cotxe o cometi imprudències per arribar puntual.

2. Anar amb compte amb l’excés de confiança

Prendre riscos al volant per excés de confiança és una altra de les causes més freqüents d’accidents, quan un es dirigeix al lloc de treball. No val dir “això ho faig cada dia”.

3. No conduir cansat

Molts dels accidents in itinere estan relacionats amb el cansament. I és que no haver dormit prou o tornar a casa després d’una jornada estressant i maratoniana pot tenir conseqüències devastadores al volant.

Per això es recomana dormir entre 7 i 8 hores al dia. Moltes vegades, això no és fàcil, i per això s’aconsella: evitar veure la televisió, treballar o utilitzar ordinadors, tauletes o mòbils abans de dormir, no sopar massa pesat, desconnectar de la feina o altres obligacions abans de dormir, practicar algun esport suau i fer exercicis de relaxació abans de agafar el son.

A més, durant la jornada laboral és molt important fer descansos, evitar l’estrès i no treballar més de 8 hores per tal de tornar menys cansat a casa.

4. Deixar el mòbil

Utilitzar el mòbil mentre es condueix és una altra de les causes importants d’accidents de treball in itinere. En aquest sentit, si hi ha la necessitat d’utilitzar el telèfon, es recomana fer-ho a mans lliures.

Més enllà del mòbil, hi ha moltes altres distraccions que poden desencadenar un accident com ara fumar, beure, menjar, manipular el gps o la ràdio, agafar una mica de la guantera, etc.

En aquest sentit, doncs, cal evitar qualsevol distracció que ens faci desviar l’atenció de la carretera. 

Paral·lelament, cal recordar que a l’hora de conduir:

  • No s’ha de consumir alcohol o drogues que puguin afectar les capacitats del conductor.
  • Respectar les senyals de circulació vial, sobretot en allò referent a la velocitat.
  • Tenir els manteniments del cotxe al dia, tant de seguretat activa com passiva
  • S’ha de reduir la velocitat sempre que les condicions meteorològiques siguin adverses.


Fonts d’informació:


Deixa un comentari