Actualment esteu veient Sobreesforços: prevenció i consells
Els moviments repetitius i les postures incorrectes són algunes de les causes dels sobresforços

Sobreesforços: prevenció i consells

Els sobreesforços són la primera causa d’accidentabilitat a les empreses. Es tracta d’un problema molt comú, que pot tenir conseqüències importants tant per a la salut del treballador com per a la productivitat de l’empresa.

Què és un sobreesforç?

Un sobreesforç es produeix quan es realitza una tasca que exigeix un esforç físic superior al que el cos pot suportar sense risc de lesions. Això pot succeir quan es treballen amb pesos excessius, quan es fan moviments repetitius o quan es mantenen postures incòmodes durant temps prolongats.

Consells per evitar els sobreesforços

 • Planificació de la tasca: Abans de començar qualsevol treball, és important planificar-lo per evitar esforços innecessaris. Això inclou dividir la tasca en parts més petites, utilitzar les eines adequades i buscar ajuda si cal.
 • Postura correcta: Mantenir una postura correcta és fonamental per evitar sobreesforços musculars. Assegura’t de mantenir l’esquena recta, els genolls lleugerament flexionats i els pesos a prop del cos.
 • Descansos regulars: Realitzar descansos regulars és important per evitar la fatiga muscular. Aixeca’t i mou-te cada 20-30 minuts per evitar la tensió muscular.
 • Tècnica adequada: Utilitzar la tècnica adequada per a cada tasca pot ajudar a reduir l’esforç necessari. Això inclou aprendre a aixecar pesos de forma segura i a realitzar moviments repetitius amb la postura correcta.
 • Equip de protecció individual (EPI): En alguns casos, l’ús d’EPI com ara guants, cinturons de seguretat o exosquelets pot ajudar a reduir el risc de sobreesforços.

Com evitar els sobreesforços segons la seva causa?

Mal gestos o posicions incorrectes

 • Evita els girs. No giris el tronc ni adoptis postures forçades. Preferiblement, mou els peus per adoptar la posició adequada.
 • Mantingues una bona postura dels peus. Separa els peus per aconseguir una postura estable, de manera perllongada, col·locant un peu més endavant que l’altre
 • Quan caminis, aprofita per fer estiraments de colzes i/o braços.

Manipulació manual de càrregues

 • Mantingues la càrrega enganxada al cos durant tot l’aixecament.
 • Adopta la postura d’aixecament. Doblega les cames mantenint l’esquena dreta. No flexions gaire els genolls. Aixeca’t suaument, per extensió de les cames.
 • Subjecta fermament la càrrega utilitzant les dues mans. Utilitza una subjecció segura i ferma.

Moviments repetitius

 • Procura que hi hagi rotació de les tasques. D’aquesta manera, els no es repeteixen sempre els mateixos moviments, que poden acabar causant una lesió.
 • Facilita la recuperació amb temps de descans. No han de faltar els temps de descans als llocs de treball repetitiu.

Lloc de treball organitzat i en ordre

 • Reducció del moviment innecessari: Un espai ordenat permet trobar fàcilment les eines i materials necessaris, evitant moviments innecessaris que poden causar fatiga muscular.
 • Millora de la postura: Quan el lloc de treball està ben organitzat, és més fàcil mantenir una postura correcta durant la jornada laboral, ja que no hi ha obstacles que obliguin a adoptar postures incòmodes.

A més un espai ben endreçat, disminueix el risc d’accidents ja que no hi ha cables enredats, objectes fora de lloc o superfícies relliscoses, factors que poden provocar accidents i lesions.

Si voleu, us podeu descarregar aquest pòster que ha preparat Som Prevenció, per tenir sempre presents les recomanacions per evitar es sobreesforços.

                                                DESCARREGA-TE’L

Deixa un comentari