Actualment esteu veient Anàlisi i estimació de la ingesta dietètica i avaluació de riscos per a la salut dels anàlegs carnis de base vegetal comercialitzats a Catalunya
Vegan sandwich with chickpea patty, avocado, cucumber and greens in rye bread in children's hands, top view.

Anàlisi i estimació de la ingesta dietètica i avaluació de riscos per a la salut dels anàlegs carnis de base vegetal comercialitzats a Catalunya

Cada vegada més, la població té més interès per conèixer alternatives alimentàries a la carn i els seus derivats. Això ha derivat en un augment d’aquest tipus de productes disponibles al mercat.

Tanmateix, hi ha una manca de coneixement en relació amb la composició dels productes anàlegs carnis, i un limitat nombre d’estudis científics enfocats a investigar el seu impacte en la salut humana.

Per això, el Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària (CCASA) va considerar interessant redactar un informe sobre l’avaluació dels ingredients dels productes anàlegs carnis de base vegetal disponibles al mercat català a partir de la informació present a l’etiqueta, comparant la seva composició amb la dels productes carnis equivalents (ACSA, 2023).

Aquest informe posa de manifest que els anàlegs carnis de base vegetal comercialit­zats a Catalunya presenten una gran variabilitat d’ingredients i formulacions emprades en la seva elaboració, fins i tot entre productes que pertanyen a la mateixa categoria.

Paral·lelament, el CCASA va considerar necessari complementar el primer informe amb un estudi, més específic, sobre el contingut de contaminants i elements essencials, diversos paràmetres microbiològics i característiques fisicoquímiques en anàlegs carnis de base ve­getal per avaluar l’exposició de la població de Catalunya als riscos per a la salut que poden estar presents en aquests tipus d’aliments.

Els resultats indiquen que els nivells d’elements essencials (Ca, Cr, Fe i Zn) i de contami­nants (As, Cd, Hg, Pb i Ni) dels anàlegs carnis de base vegetal són majoritàriament del ma­teix ordre de magnitud que els observats als productes carnis avaluats en els estudis de dieta total.

Podeu consultar l’estudi sencer aquí.

Deixa un comentari