Actualment esteu veient La Comissió Europea publica l’actualització d’autoritzacions de substàncies en materials en contacte amb aliments

La Comissió Europea publica l’actualització d’autoritzacions de substàncies en materials en contacte amb aliments

La Comissió Europea ha publicat el Reglament (UE) 2023/1442 de la Comissió d’11 de juliol del 2023 que modifica l’annex I del Reglament (UE) núm. 10/2011, sobre materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments, pel que fa als canvis a les autoritzacions de substàncies i a l’addició de noves substàncies.

Aquest reglament estableix normes específiques sobre materials i objectes plàstics pensats per estar en contacte amb aliments. En particular, l’annex I del Reglament (UE) nº 10/2011 estableix una llista de la Unió de substàncies autoritzades que es poden utilitzar deliberadament en la fabricació de materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments.

El nou reglament estableix les noves substàncies autoritzades a utilitzar-se en contacte amb els aliments, així com també les que han estat modificades.

Deixa un comentari