Actualment esteu veient Desfibri<span lang='es'>l·l</span>adors DEA i DESA

Desfibril·ladors DEA i DESA

Eines valuoses en la reanimació cardiovascular

Els desfibril·ladors DEA i DESA són dispositius que s’utilitzen per a la reanimació en cas d’aturada cardiorespiratòria. En aquest context, juguen un paper vital per restablir el ritme cardíac normal mitjançant la descàrrega elèctrica.

Cal destacar dos tipus principals de desfibril·ladors: els DEA (Desfibril·ladors Externs Automatitzats) i els DESA (Desfibril·ladors Externs Semiautomatitzats).

La principal diferència entre els dos dispositius és la manera com realitzen la desfibril·lació. Els desfibril·ladors DEA són automàtics, mentre que els DESA són semiautomàtics. Tots dos tipus són fàcils d’utilitzar i no requereixen formació específica per a la seva utilització.

Desfibril·ladors DEA: automatització i simplicitat

Els Desfibril·ladors Externs Automatitzats (DEA) són dispositius dissenyats per ser d’ús senzill i accessible per a persones sense formació mèdica avançada. Estan totalment automatitzats i guien l’usuari a través del procés de reanimació. Solen estar ubicats en llocs públics com aeroports, centres comercials, vies públiques i altres àrees d’alta concurrència.

Característiques destacades del DEA

1. Automatització Completa: El DEA està totalment automatitzat. L’aparell analitza el ritme cardíac del pacient i només dóna l’ordre de descàrrega elèctrica si es detecta una fibril·lació ventricular o altres ritmes cardíacs potencialment letals. Els desfibril·ladors DEA no requereixen cap intervenció per part de qui atén el pacient, excepte la col·locació dels elèctrodes

2. Intefície amigable: L’usuari no necessita tenir una formació mèdica exhaustiva. Les instruccions són clares i concises. S’utilitzen freqüentment veu i imatges per a guiar l’usuari.

3. Aplicació en espais públics: Són comuns en llocs públics i estan dissenyats per ser utilitzats per qualsevol persona, independentment de la seva formació mèdica.

Desfibril·ladors DESA: més control per a professionals de la salut

Els Desfibril·ladors Externs Semiautomatitzats (DESA) estan orientats cap a professionals de la salut, com a personal mèdic, paramèdics, socorristes o altres professionals entrenats. A diferència del DEA, els DESA requereixen una intervenció més activa de l’usuari, i proporcionen un control més gran sobre el procés de reanimació.

Característiques destacades del DESA:

1. Semiautomatització: Tot i que requereixen una intervenció de l’usuari, els DESA continuen oferint algunes característiques automatitzades. L’aparell pot analitzar el ritme cardíac i, en alguns casos, suggereix la descàrrega, però l’usuari ha de confirmar i aplicar la descàrrega.

2. Adaptabilitat: Els DESA poden ser utilitzats en una àmplia gamma de configuracions mèdiques. Es poden trobar en hospitals, clíniques i altres entorns de atenció mèdica.

3. Major capacitat d’intervenció: Permeten als professionals de la salut ajustar els paràmetres segons les necessitats específiques del pacient i la situació clínica.

Quin tipus de desfibril·lador és millor?

No hi ha una resposta definitiva a aquesta pregunta. El tipus de desfibril·lador que és millor per a una situació determinada depèn de diversos factors, com ara la disponibilitat de persones entrenats, el temps d’arribada dels serveis d’emergència i el tipus d’aturada cardiorespiratòria que presenta el pacient.

En general, els desfibril·ladors DEA són la millor opció per a llocs públics on no hi ha persones formades disponibles. Els desfibril·ladors DESA poden ser una bona opció per a llocs on hi ha professionals formats, ja que poden proporcionar una desfibril·lació més ràpida.

En conclusió, els desfibril·ladors DEA i DESA són eines valuoses que salven vides. La tria del tipus de desfibril·lador que és millor per a una situació determinada depèn de diversos factors com el context d’us i el novell de formació dels usuaris potencials.

Per a més informació podeu contactar amb Reanima, els especialistes en cardioprotecció de Som Prevenció

Deixa un comentari