Actualment esteu veient Dia Mundial contra el Càncer 2023: una oportunitat per abordar el càncer relacionat amb el treball

Dia Mundial contra el Càncer 2023: una oportunitat per abordar el càncer relacionat amb el treball

El 4 de febrer se celebra el Dia Mundial contra el Càncer, una ocasió per prendre consciència i desenvolupar mesures per aconseguir un món menys llastat pel càncer. Una malaltia que, com recorda l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut al Treball (EU-OSHA), és la primera causa de morts relacionades amb el treball a la UE.

Es calcula que el càncer és la causa del 53% del total de morts relacionades amb el treball a la Unió Europea (UE) i en altres països desenvolupats, per la qual cosa disposar de dades fiables sobre les exposicions als llocs de treball a factors de risc de càncer és essencial, tant per vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors com per mantenir una economia productiva i sostenible.

Quan parlem de factors cancerígens a la feina, parlem dels formalment coneguts carcinògens ocupacionals: substàncies químiques, agents físics o biològics i processos de treball que, per naturalesa i nivells d’exposició, aporten un risc considerable al treballador. A dia d’avui, ja hi ha nombrosos estudis científics que demostren la relació causal entre els carcinògens ocupacionals i el càncer de pulmó, bufeta, laringe i pell, la leucèmia i el càncer nasofaringi.

Dins d’aquest marc contextual, l’EU-OSHA ha realitzat treball de camp amb l’objectiu de determinar els factors de risc de càncer a la feina, els primers resultats dels quals s’anunciaran a finals d’any. Aquí trobareu tota la informació sobre l’enquesta realitzada sobre l’exposició dels treballadors a factors de risc de càncer a Europa.

L’enquesta pretén aportar informació per millorar la protecció davant de substàncies perilloses i podria contribuir que s’actualitzi la legislació de la UE.

Per més informació, podeu consultar la fitxa informativa de l’EU-OSHA sobre carcinògens al lloc de treball i les fitxes informatives multilingües sobre substàncies i processos cancerígens, publicades en el marc del Full de ruta sobre carcinògens, una iniciativa que l’EU-OSHA dóna suport activament.

També podeu veure la recent pel·lícula de Napo «L’amenaça invisible» que sensibilitza sobre els riscos dels carcinògens generats per processos i com evitar-los.

Deixa un comentari